info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Ορισμός παιδικής πορνογραφίας
Ορισμός παιδικής πορνογραφίας

Ορισμός παιδικής πορνογραφίας

Ο ορισμός της παιδικής πορνογραφίας έχει δοθεί από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό ως παιδική πορνογραφία ορίζεται η οποιαδήποτε αναπαράσταση, με οποιοδήποτε μέσο, παιδιού εμπλεκομένου σε πραγματικές ή εικονικές γενετήσιες δραστηριότητες ή κάθε απεικόνιση των γενετήσιων οργάνων παιδιού για πρωτευόντως σεξουαλικούς σκοπούς. Φυσικά, ο συνηθέστερος τρόπος τέλεσης της παιδικής πορνογραφίας είναι μέσω του διαδικτύου.

Ιδιαίτερα προβλήματα έχει προκαλέσει η έννοια του παιδιού και μέχρι ποια ηλικία ο άνθρωπος αποτελεί παιδί, άρα μπορεί να αποτελέσει θύμα στο έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας. Στην Ελλάδα τέτοιο πρόβλημα δεν υπήρξε. Ο ελληνικός ποινικός κώδικας αναφέρεται στην πορνογραφία «ανηλίκων», καθιστώντας σαφές ότι θύμα του εγκλήματος μπορεί να αποτελέσει οποιοσδήποτε ανήλικος. Επομένως, τα προστατευόμενα πρόσωπα στην παιδική πορνογραφία είναι όλα τα άτομα νεώτερα των δεκαοκτώ ετών, όσον αφορά τουλάχιστον το ελληνικό δίκαιο.

Η παιδική πορνογραφία περιλαμβάνει συχνά παραστάσεις που απεικονίζουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από ενήλικες. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εικόνες παιδιών που συμμετέχουν σε πράξεις σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή εικόνες των γεννητικών τους οργάνων, οι οποίες παράγονται ή χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για σεξουαλικούς σκοπούς και ανεξαρτήτως του εάν γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης εν γνώσει ή εν αγνοία του ανηλίκου. Επιπλέον, η έννοια της παιδικής πορνογραφίας περιλαμβάνει επίσης ρεαλιστικές εικόνες παιδιού, στις οποίες απεικονίζεται ανήλικος να συμμετέχει ή να επιδίδεται σε πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα για σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς.

Σύμφωνα με το Νόμο, υλικό παιδικής πορνογραφίας συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο. Εφόσον επί έρευνας δεν βρέθηκε πραγματικό αρχείο παιδικής πορνογραφίας, αλλά μόνον ιστορικό αρχείων, η ονοματοδοσία (τίτλος) των οποίων παραπέμπει σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, τότε δεν διαπιστώνεται πράγματι κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Στην κορωνίδα του άμεσου ποινικού ενδιαφέροντος βρίσκονται όλες εκείνες οι εγκληματικές πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα παιδιά είτε θίγοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους είτε βλάπτοντας την ψυχική και σωματική τους υγεία. Εδώ εντάσσεται η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, η προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, η σεξουαλική παρενόχληση και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στα εγκλήματα κατά των ανηλίκων χρηστών εντάσσεται επίσης η προτροπή σε αυτοκτονία (άρθρο 301 Ποινικού Κώδικα), φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό στο χώρο του Διαδικτύου, καθώς επίσης και ο λεγόμενος κυβερνοεκφοβισμός (cyber bullying).

Με το άρθρο 348Α τυποποιείται το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας, έχοντας ως επιβαρυντική περίσταση την τέλεσή του με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου. Περαιτέρω, με το Ν. 3666/2008 συμπεριελήφθη το έγκλημα του 348Α στις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Πέρα όμως από τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, οι ανήλικοι χρήστες έρχονται να αντιμετωπίσουν και άλλες παράνομες πράξεις όπως είναι η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτού του είδους η πράξη ποινικοποιείται βάσει του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη αυτή στην παράγραφο 3 που προστέθηκε με το Ν. 3727/2008: «Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη και, με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση, ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.»

Αντιθέτως, όταν ο ενήλικος πέραν της επικοινωνίας με την/ον ανήλικο, προσποιείται επιπλέον τον ανήλικο με σκοπό να τον προσεγγίσει ευκολότερα και εν τέλει να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί του στον πραγματικό κόσμο, τότε γίνεται λόγος για το φαινόμενο “Grooming”. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο όρος “grooming” στον ελληνικό ποινικό κώδικα, εν τούτοις αυτή η πράξη τιμωρείται βάσει του άρθρου 348Β Π.Κ., όπως αυτό προστέθηκε με το Ν. 3727/2008. Κύριο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του 348 Π.Κ. είναι ο ενήλικας μέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας να αποσκοπεί στην αποπλάνηση του παιδιού (339 Π.Κ.) και στο φυσικό κόσμο.

Η διαδικασία διερεύνησης που ακολουθείται προκειμένου να ταυτοποιηθεί χρήστης που κατέχει / διαμοιράζει ένα συγκεκριμένο αρχείο παιδικής πορνογραφίας μέσω Διαδικτύου προϋποθέτει την ύπαρξη διεύθυνσης IP από την οποία αποδεικνύεται ότι έχει γίνει διαμοιρασμός του επίμαχου αρχείου στην ολότητά του. Ο επιτυχής διαμοιρασμός του αρχείου από μια συγκεκριμένη IP καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι ο χρήστης της ΙΡ το κατείχε σε δεδομένη στιγμή ολόκληρο. Με δεδομένη την διεύθυνση ΙΡ και το αρχείο προερχόμενο από το χρήστη ζητείται άρση απορρήτου των επικοινωνιών και ακολουθεί κατ’ οίκον έρευνα στη διεύθυνση του προσώπου που προκύπτει.

Από το 2014 η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α του Ποινικού Κώδικα, όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκων, αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων του βιασμού ανηλίκου, αποπλάνησης ανηλίκου, παιδικής πορνογραφίας κλπ ξεκινάει μετά την ενηλικίωση των (ταυτοποιημένων) θυμάτων.

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Οι Δικηγόροι σας στη Θεσσαλονίκη

Με εμπειρία στο Ποινικό Δίκαιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr