info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Επιμέλεια τέκνου

Η επιμέλεια τέκνου είναι κατ’ αρχήν δικαίωμα και υποχρέωση αμφοτέρων των γονέων, οι οποίοι πρέπει να την ασκούν από κοινού, με ευσυνειδησία, συναποφασίζοντας για όλα τα καίρια ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη με κοινωνική ευσυνειδησία της προσωπικότητάς του, ήτοι κάθε ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την ψυχική και σωματική ανάπτυξη του ανηλίκου τέκνου, όπως η ένδυση, η υπόδηση, η τροφή, η σέγη, η υγεία, η μόρφωση, η επαγγελματική εκπαίδευση, η ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση. Η επιμέλεια τέκνων αποτελεί περιεχόμενο της γονικής μέριμνας και μάλιστα είναι η σημαντικότερη από τις τρεις λειτουργίες της γονικής μέριμνας (επιμέλεια, διοίκηση της περιουσίας του και εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του τέκνου), αποτελώντας ουσιαστικά τον πυρήνη του γονικού λειτουργήματος. 

Σε περίπτωση διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως ή διαζυγίου, αρμόδιο να ρυθμίσει το θέμα της ανάθεσης της επιμέλειας είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο για τη λήψη σχετικής απόφασης πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Πρωταρχικό κριτήριο είναι το συμφέρον του τέκνου. Οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης περιλαμβάνονται στα κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Ουσιώδους σημασίας είναι η ύπαρξη τυχόν ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς έναν από τους γονείς του, η οποία λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το Δικαστήριο. 

Εάν η επιμέλεια τέκνων έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, λ.χ. στη μητέρα, τότε αυτή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα τρέχοντα μόνο καθημερινά ζητήματα, τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου και όχι για τα λοιπά (σοβαρά) θέματα, επί των οποίων η λήψη αποφάσεων εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα της γονικής μέριμνας, όπως λ.χ. η ονοματοδοσία, η επιλογή θρησκεύματος, η διενέργεια σοβαρής χειρουργικής επέμβασης, η επιλογή αναδόχου, κ.α.). 

 

Επικοινωνία τέκνου

Η ρύθμιση του τρόπου άσκησης της επικοινωνίας μπορεί να γίνει είτε συναινετικά, βάσει συμφωνίας των γονέων του, είτε με δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη a priori για τον τρόπο άσκησης της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο. Η κάθε περίπτωση κρίνεται ad hoc με βάση το συμφέρον εκάστου τέκνου και τις διαμορφωθείσες συνθήκες. Η προσωπική επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο συνιστά δικαίωμα του γονέα και όχι υποχρέωση αυτού, δηλαδή ο γονέας δεν θα μπορούσε ποτέ να εξαναγκασθεί σε επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο. 

Οι τρόποι άσκησης της επικοινωνίας ποικίλουν και μπορούν να περιλμβάνουν την προσωπική συνάντηση γονέα και τέκνου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη συνομιλία και τη γενικότερη συναναστροφή του γονέα με το ανήλικο τέκνο, την επίσκεψη του γονέα στην οικία του τέκνου, την κοινή έξοδό τους για επικοινωνία, την ψυχαγωγία του, τη διανυκτέρευση του τέκνου στην οικία του γονέα, τις κοινές διακοπές. 

Ο τόπος άσκησης της επικοινωνίας καθορίζεται με βάση την ηλικία του παιδιου, την ποιότητα της σχέσης που έχει με τον γονέα και τις γενικότερες πραγματικές συνθήκες κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του μ’ αυτό. 

Η παράλειψη άσκησης της επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του με δικαστική απόφαση. Αντίστοιχα, η επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον δικιαούχο γονέα εκ μέρους του ασκούντος την επιμέλεια έτερου γονέα μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση της άσκησης της επιμέλειας με δικαστική απόφαση

 

Εκούσια αναγνώριση τέκνων και δικαίωμα διατροφής.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1484 του Α.Κ.: «Σε περίπτωση αναγνώρισης, εκούσιας ή δικαστικής, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, το τέκνο έχει ως προς όλα θέση γεννημένου σε γάμο απέναντι στους δύο γονείς και τους συγγενείς τους». Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη 1486, παρ. 2 του Α.Κ.: «Το ανήλικο τέκνο, και αν ακόμη έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για τη διατροφή του».

Όπως επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1489, παρ. 2 του Α.Κ.: «Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το τέκνο τους από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του».

Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί εκουσίως ή δικαστικώς με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εξομοιώνονται νομικώς απέναντι στους γονείς και στους συγγενείς των τελευταίων με τα τέκνα που γεννήθηκαν σε γάμο.

Η υποχρέωση των γονέων, ανάλογα με τις δυνάμεις τους για διατροφή των τέκνων τους, δε διαρκεί μόνο μέχρι την ενηλικίωσή τους, αλλά και ύστερα από αυτήν, αν αυτά δεν μπορούν να διατρέφουν τον εαυτό τους από την περιουσία τους ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία τους, την κατάσταση της υγείας τους και τις λοιπές βιοτικές τους συνθήκες και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής τους

Κατά συνέπεια η μητέρα έχει το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικώς την εξασφάλιση της διατροφής του τέκνου της.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr