info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Αθλητικό Δίκαιο

Κατηγορία

Αθλητικό Δίκαιο

 

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται ΜΟΝΟ από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους :

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΑΠ)
α) Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game άρθρο 1)

 

Αθλητισμός σύμφωνα με τη λευκή βίβλο της ΕΕ του αθλητισμού σημαίνει όλες τις μορφές σωματικής δραστηριότητας, οι οποίες, μέσω περιστασιακής ή οργανωμένης συμμετοχής, έχουν στόχο την έκφραση ή τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και πνευματικής υγείας, δημιουργώντας κοινωνικές σχέσεις ή επιτυγχάνοντας επιδόσεις σε αγώνες όλων των επιπέδων».

 

Στα πλαίσια υποστήριξης του εκπροσώπου αθλητών, αναλαμβάνουμε τη μελέτη και σύνταξη συμβολαίων τόσο με τους αθλητές όσο και με τα αθλητικά σωματεία στα οποία θα συμφωνήσουν οι αθλητές.

Αθλητική ομοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Σε Ελληνες μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε Ελληνες σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ ), οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές τους και στον αθλητισμό, χορηγείται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους, που μπορεί να ανανεώνεται.

Στα πλαίσια νομικής υποστήριξης των αθλητικών σωματείων αναλαμβάνουμε τη σύσταση και τροποποίηση του καταστατικού τους, τη συμβουλή στη λειτουργία ΔΣ και ΓΣ, θέματα επιχορηγήσεων και χορηγιών, τη συγχώνευση και τη διάλυση, εφόσον αποφασιστεί.

Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου

Α. Τo αθλητικό σωματείο είναι νομικό  πρόσωπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΓΟΚ/85, προκειμένου να χορηγηθεί από την Πολεοδομία οικοδομική άδεια για την ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης, ζητείται η έγκριση της Γ.Γ.Α. για τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Η Γ.Γ.Α. εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Μελετών χορηγεί την έγκριση αυτή μετά από έλεγχο της μελέτης που καλείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει σε δυο αντίγραφα. Αναλυτικότερα ζητούνται :

Εγγραφή στο RSS - Αθλητικό Δίκαιο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr