info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Άρθρα συνεργατών

Κατηγορία

Άρθρα συνεργατών

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι δόκιμοι και οι υπάλληλοι με θητεία, έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν με το ένδικο βοήθημα της υπαλληλικής προσφυγής τις ακόλουθες πράξεις: α) τις αποφάσεις των υπηρεσιακών ή πειθαρχικών συμβουλίων, με τις οποίες αποφασίζεται για οποιοδήποτε λόγο η παύση ή ο υποβιβασμός τους, β) τις πειθαρχικές αποφάσεις:  1) των Υπουργών, των προϊσταμένων των ανεξάρτητων αρχών, του Διοικητή του Αγίου Όρους καθώς και του διοικητή ή του προέδρου συλλογικού οργάνου που διοικεί ΝΠΔΔ, με τις οποίες επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, 2) του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβο

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3900/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4446/2016, οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πράξη τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΣτΕ, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων ή του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων.

Το άρθρο 210 ΚΔΔικ εισάγει για πρώτη φορά στο ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο τον θεσμό της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης ως μορφή προσωρινής δικαστικής προστασίας την οποία συνάπτει πλέον τόσο με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής όσο και με το ένδικο βοήθημα της αγωγής.

Σε περίπτωση άσκησης καταψηφιστικής αγωγής, η οποία αφορά αξίωση από περιουσιακή ζημία και όχι χρηματική αξίωση λόγω ηθικής βλάβης, είναι δυνατόν μετά από αίτηση του ενάγοντος να επιδικαστεί σε αυτόν από το δικαστήριο προσωρινά μέρος της απαίτησης για την οποία άσκησε την αγωγή του. Αν γίνει δεκτή η αίτηση επιδικάζεται προσωρινά μέρος της απαίτησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της απαίτησης για την οποία έχει ασκηθεί η καταψηφιστική αγωγή.

Η δικαιοδοτική έρευνα της συνταγματικότητας των νόμων θεωρείται ως θεμελιώδης θεσμός που εγγυάται την τήρηση του Συντάγματος και την προστασία των συνταγματικών ελευθεριών θεωρείται. Το Σύνταγμα αποτελεί την οργανωτική βάση της ύπαρξης του κράτους, το θεσμικό του στήριγμα. Η πρωταρχικότητα του Συντάγματος για την οργάνωση της Πολιτείας είναι αναμφισβήτητη. Το Σύνταγμα προέχει ως οργανωτικός θεσμός όλων των εξουσιών και υπερέχει ως δεσμευτικός κανόνας όλων των πράξεων και αποφάσεων τους.

Το ένδικο βοήθημα της ένστασης αφορά στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών ως διοικητικών διαφορών ουσίας, που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ και εφαρμόζεται αναλόγως στην εκλογική διαδικασία στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η σχετική ρύθμιση δεν ισχύει για την επίλυση διαφορών που αναφύονται κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών.

Στα άρθρα 206επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθιερώνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Βέβαια θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι προαπαιτούμενο της αίτησης αναστολής δικαστικής απόφασης είναι η άσκηση του ένδικου μέσου. Στη θεωρία πάντως έχει υποστηριχθεί και η άποψη ότι όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης του ένδικου μέσου ή και πριν αυτή η προθεσμία εκκινήσει, μπορεί να ανασταλεί η δικαστική απόφαση που πρόκειται να προσβληθεί με ένδικο μέσο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου.

Ως αναθεώρηση του Συντάγματος νοείται η τροποποίηση ή αντικατάσταση ή κατάργηση ή προσθήκη συνταγματικών διατάξεων, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος και σύμφωνα με τον τρόπο που αυτό προβλέπει. Αυτονόητο είναι ότι στα ήπια συντάγματα δεν απαιτείται η θέσπιση αναθεωρητικής διαδικασίας, εφόσον δύνανται να αναθεωρούνται από τον κοινό νομοθέτη.

Με το άρθρο 59 του νόμου 4055/2012 εισήχθη στη διοικητική δικονομία η αίτηση επιτάχυνσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εφόσον μια υπόθεση δεν έχει συζητηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 24  μηνών από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου, οποιοσδήποτε από τους διαδίκους μπορεί να ζητήσει την επιτάχυνση της εκδίκασης της υπόθεσης με αίτησή του προς το δικαστήριο.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άρθρα συνεργατών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr